Arbejder i og nær spor

Hvis du skal arbejde i nærheden af letbanen eller letbanens tekniske anlæg, så skal du have de nødvendige kompetencer for at passe på dig selv og letbanen.

Vi tilbyder kurset ”Vær sikker på letbanen” for dig som skal varetage et arbejde og skal kunne passe på dig selv, og ”Letbanearbejdsleder” for dem som skal kunne passe på sig selv og andre. I vores kalender kan du se, hvornår vi afholder kurser.

De trafikale sikkerhedsregler (TRAS) skal sikre, at det trafikale personale udfører driftsopgaver sikkert, logisk, effektivt og forudsigeligt. Reglerne fortæller dig, hvordan du skal forholde dig, når du skal arbejde i og nær spor.

Er du letbanearbejdsleder, så har vi udarbejdet en skabelon, som du kan bruge til at udarbejde planer for letbanesikkerhed.

Skal du arbejde inden for sikkerhedsafstanden, eller kræver dit arbejde afbrydelse af kørestrømmen, skal arbejdet planlægges i god tid, og du skal bestille en plan for stop af køretøjer, sporspærring og/eller kørestrømsafbrydelse.

Planlæg arbejde

Hent skabelon for plan

Arbejde i og nær spor

Bestil et arbejde