Bestil et arbejde

Skal du arbejde inden for sikkerhedsafstanden, eller kræver dit arbejde afbrydelse af kørestrømmen, skal arbejdet planlægges i god tid, og du skal bestille en plan for stop af køretøjer, sporspærring og/eller kørestrømsafbrydelse.

Hvis dit arbejde påvirker driften på letbanen, skal det være aftalt, før du bestiller.

Vær også opmærksom på krav fra Odense Kommune

Støjende aktiviteter

Aktiviteter som er omfattet af Odense Kommunes forskrift for støj-støv- eller vibrationsfrembringende midlertidige aktiviteter, skal foregå i henhold til forskriftens retningslinjer.

Hvis det skal foregå på tidspunkter udenfor hverdage mandag til fredag kl. 7.00 og kl. 18.00, skal der ansøges om dispensation her:

https://www.odense.dk/erhverv/byggeri-og-miljoe/godkendelser-og-tilladelser-paa-miljoeomraadet/midlertidig-miljoeaktivitet-dispensation

 Gravetilladelser

Alle, der ønsker at grave og eller retablere belægningerne på de offentlige vejarealer, de private fællesveje, offentlige grønne områder, skal søge om gravetilladelse her:

https://www.odense.dk/erhverv/tilladelser-og-bevillinger/ansoeg-om-gravetilladelse

Hvem bestiller?
Om arbejdet
Hvilken type plan skal bruges?
Skal kørestrømmen afbrydes, mens arbejdet udføres?

*Dagligt foregår inden for start- og sluttidspunktet for én dato ad gangen.

** Uafbrudt starter på det angivne starttidspunkt for startdatoen, og afsluttes senest på sluttidspunktet for slutdatoen.