Information om videoovervågning

Der er videoovervågning på letbanens stationer, køretøjer og i sporskiftezoner.

Denne overvågning har til formål at:

  • Afdække ulovlige forhold og bevise hændelsesforløb
  • Afdække fakta ved kundehenvendelser
  • Afdække og bevise skader på personer, letbanekøretøjer og infrastruktur

Det er kun Keolis og myndighederne, som har adgang til videooptagelserne.

Videooptagelserne slettes automatisk senest 30 dage efter optagelserne er hændt.