Keolis Arbejdsmiljøpolitik

I Keolis betragter vi medarbejderne som vores vigtigste ressource, og vi vil behandle hinanden derefter. Med det mener vi, at det skal være trygt, meningsfyldt og ansvarsfuldt at arbejde i Keolis.

Det betyder at vi arbejder på størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation, gennem en åben dialog mellem den lokale ledelse og medarbejderen, og vi uddelegerer ansvar og kompetence, hvor det er muligt.

Keolis Letbanes´ arbejdsmiljøorganisation er centralt placeret i arbejdsmiljøarbejdet, gennem arbejdsmiljøudvalg og lokale arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsmiljøpolitikken bygger på:

At vi arbejder med respekt for hinanden, vores medarbejdere og vores passagerer

At vi vil hinanden det godt og støtter hinanden gennem tæt og konstruktiv dialog i hverdagen

At vi fortsat udvikler positive rammer for effektiv informationsdeling, motivation, uddannelse og udvikling af medarbejdere

Vores forståelse for, at information går begge veje i en dialog, og at enhver har pligt til aktivt at opsøge relevante informationer i rette tid

At vi naturligt vil efterleve krav og gældende arbejdsmiljølove på området

Vi inddrager medarbejderne i arbejdet om miljø og arbejdsmiljø

Vi arbejder løbende på at fjerne farer og reducere arbejdsmiljø risici

Vi foretager løbende forbedringer af miljø og arbejdsmiljø ledelsessystemet