Plan for letbanesikkerhed

For alle ikke simple arbejder indenfor risikoafstanden skal der udarbejdes en plan for letbanesikkerhed. Der er ikke formkrav til planen.

Hvis du ikke har din egen skabelon, så kan du hente en skabelon for en plan her. Hvis du bruger skabelonen, så er du sikker på, at du har alle de punkter med, som er krævet af de trafikale sikkerhedsregler (TRAS).

Du må gerne tilpasse skabelonen og lave din egen, så længe du har de punkter med, som er krævet af de trafikale sikkerhedsregler (TRAS).

Hent skabelon for plan for letbanesikkerhed.