Keolis Miljøpolitik

Keolis ønsker at blive betragtet som en miljøbevidst operatør og samarbejdspartner, der arbejder aktivt for at drive letbanevirksomhed med mindst mulig negativ miljøpåvirkning.

For at nå disse mål søger vi løbende at reducere spild og energiforbrug, og vi vil samtidig fortsætte en generel forbedring af miljøforholdene i virksomheden.

Det betyder at vi vil:

Arbejde systematisk med miljøstyring baseret på aflæsning af forbrugstal og indberetninger til trafikselskaberne.

Indkøbe de mindst miljøbelastende produkter, hvor det er muligt.

Reducere det enkelte depots miljøpåvirkning, bl.a. med reduktion af vandforbrug.

Håndtere vores affald korrekt gennem affaldssortering.

Anvende teknologi, som sikrer at vi kontinuerligt reducerer vores miljøpåvirkning.

Keolis forpligter sig til at overholde lovmæssige og andre myndighedskrav på miljøområdet, samt til at forebygge forurening.

Vi motiverer til en fælles indsats, hvor alle medarbejdere involveres og arbejder aktivt til gavn for miljøet.

Vi foretager løbende forbedringer af miljø og arbejdsmiljø ledelsessystemet.